Humax Çevre Politikası

Humax, doğa dostu yönetimini sürdürür ve şunları yapmayı taahhüt eder:

1 - Çevre etkisini olumsuz yönde en aza indirgemesini sağlayan doğa dostu yönetimin kurulması ve uygulanması

2 - Çevre kanun, yönetmelik ve uygulama kurallarına uygun standartların oluşturulması

3 - Çevre dostu yönetim becerilerinin sürekli geliştirilmesi

4 - Eğitim ve beceriler yoluyla çevre bilincinin güçlendirilmesi

5 - Doğal kaynakları verimli kullanmak için çevre dostu ürünler üretmek


Humax Karbon Yönetimi PolitikasıHumax, düşük karbon emisyonlarına ilişkin yönetmeliklere ve müşteri taleplerine cevap vermeyi içeren çok disiplinli eylemler yoluyla, kendini iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeni ve daha etkili çevre dostu ürünler ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu hedef Humax'ın küresel çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken müşterilerine yüksek değer sağlamak için sürdürdüğü çabaların bir parçasıdır.

Humax'ın Ortakları, düşük karbonlu ve çevre dostu yönetim politikalarının HUMAX ile iş yapmanın önemli bir parçası olduğunu anlıyor. HUMAX'ın ortakları, sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. Ortaklarımız HUMAX'a sera gazı emisyon raporlarını sunarak karbon yönetim süreçlerini iyileştirmek zorundalar.Strateji

HUMAX'ın çevre yönetim sistemi ISO 14001 akredite edilmiştir. Çevre dostu yönetim politikalarını tutarlı bir şekilde takip ediyoruz. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için tüm faaliyetlerimizde sürekli geliştirmeler yapıyoruz.


İklim DeğişikliğiHUMAX iklim değişikliği ile mücadele etmek için sera gazı emisyon azaltma stratejisini Operasyonlar ve Ürünler olmak üzere iki odak alana bölmüştür.

Operasyonlar tarafında, HUMAX, sera gazı azaltma faaliyetlerini analiz etti ve uygun azaltma hedeflerini belirledi.

Ürünler tarafında, HUMAX, Geri Dönüşüm Yönetimi gerçekleştirdi ve yüksek emisyonlu hammadde / kullanım safhasından başlayarak bir azaltma stratejisi geliştirdi.