HUMAX CEO MESAJIHUMAX, sosyal sorumluluğunu benimseyen sürdürülebilir yönetimi uygulamaya koymakta ve bu çabaların değerli paydaşlarımızla olan etkileşim yoluyla doğru sonuçları vermesini sağlamaktadır. Kuruluşundan bu yana, HUMAX, Şubat 2015'te BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılarak Mayıs 2016'da ilk İlerleme Bildirimi (COP) raporunu sunarak; sürdürülebilir yönetim vizyonuna kararlı bir şekilde bağlılığını sürdürüyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin dört ana alanını kapsayan on ilkesini tam olarak destekliyoruz. Süregelen uyum çabalarımıza ek olarak, tüm değer zincirimizi uygulamalarımıza dahil etmek için kararlıyız.


Sürdürülebilir yönetim sisteminin kurulması ve paydaşların katılımının arttırılması

HUMAX, küresel standartları karşılayan ve şirket çapında uygulanmasını sağlayan sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluşturmak için her türlü çabayı göstermektedir. Tüm yöneticiler ve çalışanlar tarafından uygulanan, yalnızca bir avuç departman tarafından değil, toplam bir yönetim sistemi kurmayı ve işletmeyi amaçlıyoruz. İletişim yapımızı paydaşlarımızla yeniden yapılandırıyoruz ve genişletiyoruz. Böylece katılımı arttırmak, memnuniyeti yükseltmek ve güvene güç katmak istiyoruz.

Sürdürülebilir ürünleri geliştirme ve değer zinciri

HUMAX iklim değişikliği ile mücadele etmek için çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya ve çevre dostu ürünler geliştirmeye kararlıdır. Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) gönüllü olarak katılmaya başladık. 2015'te uydu alıcılarımız karbon ayak izi etiketi alan ilk şirket oldu. Çevre yönetimi faaliyetlerimiz çevresel düzenlemelere uymakla kalmayıp, gelecek nesile sürdürülebilirliği sağlamak için tedarik zincirimizi genişletmektedir.

İş ortaklarımızla adil iş uygulamaları

HUMAX, tüm iş ortaklarıyla sağlıklı bir ilişki sürdürmeyi hedeflemektedir. Bir ortağın rekabetçiliği kendi rekabet gücümüze, riski kendi riskimiz haline dönüşüyor. HUMAX, 2015 yılında hükümetin Büyüme Paylaşımı Girişimi’ne katılarak, ortaklarımızla birlikte bir kazan-kazan ortaklığı imzaladı. İletişimi, katılımları artırarak ve paylaşılan büyümeyi teşvik eden faaliyetleri güçlendirerek; iş ortaklarımızla karşılıklı büyüme çabalarımıza devam edeceğiz.

HUMAX, günümüzün hızla değişen iş ortamında hem ekonomik hem de sosyal değerleri kapsayan sürdürülebilir yönetim vasıtasıyla; sürekli değer yaratan, gelişen bir işletme teşkil etmeyi amaçlamaktadır. HUMAX, sektöründe küresel lider olma yolunda sağlam adımlarla ilerlerken, devam eden desteğinizi dört gözle bekliyoruz.

Teşekkür ederim.

MR. TAE-HUN KIM

Vizyon ve Strateji
HUMAX, dünyanın önde gelen içerik dağıtım sistemleri sağlayıcısı olmayı ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, çeşitli paydaşlarla güven inşa etmeye, ekonomi, çevre ve toplum çerçevesinde dengeli bir büyümeye liderlik etmeye çalışıyoruz.


Yönetim Sistemi

HUMAX, küresel standartlara dayalı bir sürdürülebilirlik süreci geliştirdi. 7 temel konuyu ele alarak ekonomik, çevresel ve toplum alanlarında sonuçlar üretmeyi taahhüt etti. Farklı paydaşların ihtiyaçlarını belirleyerek, sürdürülebilir yönetimle ilgili önemli konulara odaklanarak farklılaşma stratejisi yarattık.

Bilgi Gizliliği

HUMAX, sürdürülebilir yönetim uygulamalarının performans sonuçlarını paydaşlarımıza tamamen açıklamayı taahhüt eder.